środowisko testowe, wersja: 1.2

Kontakt w sprawie pilotażu poprzez formularz kontaktowy lub tel. 22 37 50 500, 22 25 59 450

12.12.2019 08:17:21

Pilotaż systemu BDO

Organizacja pilotażu

 • Pilotaż kierujemy do podmiotów posiadających wpis w obecnie funkcjonującym Rejestrze-BDO – dane podmiotów o nr rejestrowym wyższym niż 000152627, nie zostały przeniesione na środowisko testowe i te podmioty nie będą przeprowadzić logowania; uczestnik pilotażu loguje się hasłem do rejestru ważnym na dzień 4.11.2019 r.
 • Na potrzeby pilotażu, na środowisku testowym dostępne są dane rejestrowe podmiotu oraz miejsca prowadzenia działalności wprowadzone w Rejestrze-BDO;
 • Logowanie w ramach pilotażu przebiega poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – na ekranie logowania prosimy wybrać „Zaloguj przez login.gov.pl”, następnie wybrać jednego z dostawców tożsamości;
 • Do powiązania swojej tożsamości z danymi podmiotu, prosimy przygotować dane do logowania do Rejestru-BDO tj. 9-cio cyfrowy nr rejestrowy oraz hasło ważne na dzień 4.11.2019 r. lub hasło tymczasowe otrzymane z urzędu marszałkowskiego – instrukcja logowania dostępna jest sekcji „Instrukcje”;
 • W czasie trwania pilotażu rekomendujemy korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox wersja 69 i nowsza, Google Chrome wersja 77 i nowsza.
 • Funkcje systemu nieobjęte pilotażem a widoczne w systemie w czasie trwania pilotażu będą nieaktywne i nie jest to błąd działania systemu.
 • Uczestników pilotażu zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami użytkownika dostępnymi w menu bocznym na stronie głównej w sekcji Pomoc.

Kontakt w sprawie pilotażu

 • Błędy i pytania można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerami: 22 37 50 500 lub 22 25 59 450. Nasi konsultanci będą dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.
 • Zgłoszenie błędu powinno zawierać: opis miejsca wystąpienia błędu (typ karty przekazania/ewidencji, zakładka, sekcja, pole, dział/tabela wniosku itd.), opis kroków i czynności, które doprowadziły do wystąpienia błędu oraz komunikaty generowane przez system.
 • Organizator zastrzega, że w przypadku najczęściej pojawiających się pytań lub zgłoszeń, odpowiedzi mogą być zamieszczane na stronie internetowej organizatora.

Filmy instruktażowe

 1. Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
  https://www.youtube.com/watch?v=GFVAIjFGg54&feature=emb_title
 2. Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym Rejestrze BDO
  https://www.youtube.com/watch?v=UVd-9A7B_z8&feature=emb_title

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych gromadzonych w systemie BDO jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
 • Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/polityka-prywatnosci.